Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

b0nivers

July 06 2015

b0nivers
b0nivers
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
b0nivers
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

June 27 2015

b0nivers
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
b0nivers
2194 d2ec
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vialeweloff leweloff
b0nivers

June 25 2015

b0nivers
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaucieknijmi ucieknijmi
b0nivers
0837 40d9 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
b0nivers
b0nivers
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
b0nivers
Szukam powodów, żeby zadzwonić.
— Rasmentalism "Byłoby łatwiej"
b0nivers
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger

June 24 2015

b0nivers
9541 4e49
Reposted fromnyaako nyaako viainpassing inpassing
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viaucieknijmi ucieknijmi
b0nivers
6345 c36d 500
Reposted fromrol rol viaucieknijmi ucieknijmi
b0nivers
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaucieknijmi ucieknijmi

June 23 2015

b0nivers
(2) pin de kate stenger en style | pinterest
Reposted fromweightless weightless
b0nivers
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl